IQ Roma servis

PINYA HR pomohla neziskové organizaci zpřehlednit nejen schvalování absencí. Co dalšího přinesla organizaci IQ Roma digitalizace personální agendy?

IQ Roma servis z.s. je nestátní nezisková organizace, která funguje v České republice již více než 20 let. Pomáhá nejen Romům, kteří jsou sociálně vyloučeni, ale také jiným obyvatelům, kteří si nedokáží zajistit pomoc ve složité situaci nebo ji nedovedou řešit.

Výchozí problém aneb co stálo u zrodu spolupráce

V posledních letech se IQ Roma zaměřila mimo jiné na profesionalizaci organizace s důrazem na další vzdělávání a strategické plánování. V rámci profesionalizace organizace začali zaměstnanci přemýšlet o pořízení personálního softwaru, který by jim usnadnil nejen personální administrativu, ale i systém vnitřního vzdělávání.

Software PINYA HR zaujal vedení organizace kvůli svému designu, barevnosti, přehlednosti a především pro své moduly a funkce. Rozhodujícím faktorem pro pořízení PINYA HR byla dostupnost všech požadovaných funkcí systému v základním balíčku – bez nutnosti dokupovat nejdůležitější funkce softwaru jako další moduly.

Řešení problému díky PINYA HR

IQ Roma servis využívá software PINYA HR od října roku 2021. Od té doby pomohl systém zpřehlednit a zefektivnit většinu personálních procesů organizace. Zaměstnanci na systému nejvíce oceňují evidenci dovolených, přehled nepřítomností, možnosti sdílených kalendářů nebo e-learningových kurzů.

Díky PINYA HR odpadla zaměstnancům evidence v excelovských tabulkách. Nyní vše řeší přímo v PINYA HR.

Software PINYA HR mě zaujal především pro své moduly a funkce, ale také kvůli designu, barevnosti a přehlednosti. Rozhodujícím faktorem pro pořízení softwaru byla dostupnost všech požadovaných funkcí systému v základním balíčku – bez nutnosti dokupovat nejdůležitější funkce softwaru jako další moduly. Od té doby pomohl systém u nás v organizaci zpřehlednit a zefektivnit většinu personálních procesů. Většina předchozí evidence v excelovských tabulkách odpadla. Na systému nejvíce oceňuji evidenci dovolených, přehled nepřítomností, možnosti sdílených kalendářů nebo e-learningových kurzů.

Silvie Elsnerová
Silvie Elsnerová
Zástupkyně ředitele pro klientské programy, IQ Roma servis, z. s.