Andrea Bohačíková: Výhody zaměstnávání matek na rodičovské dovolené

Andrea Bohačíková: Výhody zaměstnávání matek na rodičovské dovolené
6.3.2023

Přestože home office a flexibilní pracovní doba už nejsou v Česku sprostým slovem, flexibilní úvazky, zdá se, ještě stále nejsou tak běžnou záležitostí. Ze strany uchazečů o ně však zájem je. Primárně ze strany matek na rodičovské. Jaké jsou výhody zaměstnávání matek na mateřské/rodičovské dovolené a proč by měly firmy tvořit více flexibilních pracovních úvazků?

Andrea Bohačíková je zakladatelkou a CEO společnosti Marter, která se věnuje primárně vzdělávání a rekvalifikaci rodičů na i po rodičovské dovolené. Dnes tvoří její organizace největší komunitu proaktivních rodičů v ČR. O tom, jaká je aktuální situace na poli zaměstnávání rodičů na rodičovské dovolené – převážně matek na mateřské – jsme se zeptali právě Andrey.

Jste zakladatelkou organizace Marter. Co vás vedlo k jejímu založení? Byla to nějaká vlastní zkušenost na poli zaměstnávání matek na mateřské?

Osud mě tak nasměroval, když mi otěhotněla kamarádka Kristýna z vysoké školy. Najednou jsem zjistila, že rodičovská dovolená není jen “růžové období”. Vytváří také velký negativní dopad ve společnosti, a to pro kariéru a budoucnost žen. Což se nemění až do našeho odchodu do důchodu a proto také máme v Česku tak extrémní rozdíly mezi důchody mužů a žen.

V České republice čerpáme jednu z nejdelších rodičovských dovolených na světě až čtyři roky na jedno dítě (tři roky placené příspěvkem). Toto specifikum a zároveň luxusní fakt s sebou však přináší i určité negativní dopady jako sociální izolaci vyvolávající frustraci, deprivaci, depresi i syndrom vyhoření a v neposlední řadě vysokou nezaměstnanost cílové skupiny. Ta kontinuálně dosahuje kolem 60 % u žen s ukončenou rodičovskou.

Řekla jsem si: “Takhle ne! S tím něco udělám.” Nedokázala jsem se s takovou realitou smířit. I když jsem ještě přesně nevěděla, jak ji řešit. První nápad byla mobilní aplikace, která by propojovala mámy mezi sebou. Něco jako Tinder, ale ne za účelem milostného vztahu nebo sexu, nýbrž za účelem eliminace sociální izolace matek. Tento nápad však nebyl dobrým řešením v dané době.

Protože jsem jako buldok, který si jde za svým cílem. Bavila jsem se s lidmi, prováděla průzkumy, dávala dohromady data, nápady a nakonec vznikl Marter, který se postupně vyvíjel do dnešní podoby.

Marter má dnes široký záběr aktivit a nabízených služeb. Co byly první aktivity, které jste v rámci organizace realizovala?

Působíme v těchto čtyřech divizích:

1) Vzdělávání a rozvoj, naše největší a také nejstarší větev. Začali jsme workshopy v dětské kavárně. Dnes v naší nabídce najdete převážně online vzdělávání, automatizované vzdělávání jako videokurzy, hybridní programy, ale také akce naživo.

2) Inzertní portál na flexibilní pracovní úvazky. Zde jsme se propojili se zaměstnavateli, kteří věří ve flexibilitu práce více než 400 matek.

3) Služby pro firmy, kde velkým zaměstnavatelům pomáháme s procesy ohledně flexibility, diverzity a inkluze, prorodinné firemní politiky i se vzděláváním  liniového managementu a zaměstnanců na rodičovské dovolené.

4) V neposlední řadě vykonáváme velkou osvětu téma potenciálu rodičů malých dětí na pracovním trhu. Vydáváme podcast, píšeme blog, pořádáme kulaté stoly se zaměstnavateli i se státem, usilujeme o systémovou změnu a změnu legislativy.

Vaše služby mohou využívat jak sami rodiče, tak i firmy. Jak hodnotíte poměr nabídky a poptávky pracovních míst vhodných právě pro rodiče na rodičovské dovolené? Zvyšuje se poptávka po zaměstnávání rodičů ze strany firem?

Poptávka po práci ze strany rodičů rozhodně není malá. V Marter zaznamenáváme každý týden desítky uchazečů a uchazeček. Bohužel, poptávka v tomto případě značně převažuje nabídku. Jen málo zaměstnavatelů je ochotno nabízet rodičům s malými dětmi zkrácené úvazky nebo pružnou pracovní dobu. Což je velká škoda. To, co mnozí rodiče potřebují, je právě možnost kombinovat péči s prací. Nezískává však pouze zaměstnanec, ale samotný zaměstnavatel.

Podívejme se na to z pohledu dat. Když se budeme bavit o nabídce částečných úvazků v ČR, tak v minulém roce činila dle Eurostatu 5,7 % celkové nabídky pracovních míst v ČR. Z praxe vám mohu říci, že flexibilní práci nejvíce brání stereotypy v hlavách liniových nadřízených a je třeba pracovat právě s tím.

Když se bavíme o flexibilitě práce, měli bychom si uvědomit, že částečný úvazek nemusí být nutně na 4 hodin denně. Může se jednat o hodinu nebo dvě, kterou pracujete. Získáváte nějaký příjem. Zaměstnáváte mozek a hlavně máte seberealizaci kromě role rodiče, pečující osoby aj.

Poptávka po práci ze strany rodičů rozhodně není malá.

Je pro firmy vůbec výhodné zaměstnávat rodiče a primárně matky na rodičovské dovolené?

Jsou zde dvě roviny, rodič, který u vás již pracoval před odchodem na rodičovskou a nový zaměstnanec přicházející po své rodičovské. U stávajícího zaměstnance je velkou výhodou, že již neinvestujete do zaučení takové zdroje a čas jako o úplného nováčka. To však neznamená, že nezaučujete vůbec. Bacha na to.

Ve druhém případě, v novém zaměstnanci po své rodičovské dovolené získáváte loajálního, empatického, flexibilního, samostatného, a přesto týmového hráče, který se ve většině případů naučil prioritizovat, protože musel.

Další výhody a benefit pro zaměstnavatele přinesl 1. únor 2023 a novela zákoníku práce zvýhodňující částečné úvazky. Jedná se o první vlaštovku k podpoře flexibility práce a také první legislativní zářez naší organizace Marter. Zákon zavádí slevu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, za které bude sleva náležet. Sleva se vztahuje na uzavřené zkrácené úvazky v rozsahu 8 až 30 hodin týdně s těmito skupinami zaměstnanců:

●       osoby starší 55 let;

●       rodiče dětí do 10 let (včetně pěstounů);

●       osoby pečující o někoho blízkého, kdo je odkázán na cizí pomoc (stupeň závislosti II);

●       studenty středních nebo vysokých škol nebo zaměstnanců s čerstvou rekvalifikací;

●       osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a osoby na rekvalifikaci.

Když jsme si dělali průzkum u zaměstnavatelů z Mostecka, Ústecka i Ostravska, kde je to s částečnými úvazky mnohem horší než např. v Praze a Středočeském kraji, zjistili jsme, že by zdejší zaměstnavatele taková podpora mohla pozitivně motivovat k nabídce částečných úvazků. Zatímco v Praze a Středočeském kraji nám bylo řečeno, že tento krok je zcela zbytečný. Uvidíme, jaká bude realita.

Týká se trend zaměstnávání rodičů pouze Prahy nebo už i dalších krajů? Ve kterých krajích/městech pozorujete nejvyšší nárůst tvorby pracovních pozic pro rodiče?

Mám radost, že se to netýká pouze Prahy. I když v Praze a Středočeském kraji je nabídka vhodných pozic pro rodiče největší. Nejlepší na flexibilní formě práce a využívání tzv. remote working neboli práce odkudkoliv je, že kraj nemusí hrát vůbec žádnou roli. Remote working sami v Marter hojně využíváme. V našem týmu je nás 33 (90 % na rodičovské), žijeme ve více než 8 krajích a dvou zemích a přesto nám to funguje.

Je pro firmy administrativně náročnější zaměstnat rodiče na zkrácený/flexibilní úvazek?

Jistou administrativní zátěž s sebou přináší již zmíněný zákon na zvýhodněné částečné úvazky. Dalším mínusem může být, že zaměstnavatel potřebuje minimálně dva pracovníky na jednu odvedenou práci. Což znamená dvě mzdy, dvoje vykazování aj. Na druhou stranu získáváte více názorů, více know-how, pohledů na věc, širší síť kontaktů aj.

Jak byste charakterizovala vhodnou pracovní pozici pro rodiče na rodičovské? Jaká kritéria by měla taková pozice podle Vás ideálně splňovat?

Dostatečnou flexibilitu práce, ideálně s možností práce na 100 % nebo častý home office. Zato vám rodiče “urvou ruce”. Takové pozice obsazujeme přes náš inzertní portál na flexibilní pracovní úvazky v řádu hodin. Pokud je nutná fyzická účast, měl by to zaměstnanec vědět s velkým předstihem, aby si zařídil péči o dítě. Také byste měli mít plán pro případ nemoci dítěte, tzn. jak bude zaměstnanec pracovat, když náhle onemocní dítě. Tip využívaný našimi klienty: můžete vyčlenit část agendy, která se dá vykonávat odkudkoliv a tu mít připravenou pro tento případ dopředu.

Na čem aktuálně pracujete? Máte něco nového na co se čtenáři mohou těšit? Vypadá to, že se nenudíte.

Toho je spousta. S velkými zaměstnavateli chystáme další stupně jejich prorodinné firemní politiky a managementu rodičovské dovolené. Čímž jim pomůžeme pokrýt oblast HR, vzdělávání, diverzity a inkluze, ale i ESG. Na tyto oblasti je dokonce vypsaná i dotační výzva od státu, s kterou pomáháme. Což by čtenáře mohlo zajímat. Spouštíme projekt s Úřadem Vlády ČR. Jedná se o hybridní program na restart kariéry pro samoživitelky z Čech, Ukrajiny, Romky z Ukrajiny, které program jazykově zvládnou. Aktuálně pro něj hledáme firemní partnery. A v neposlední řadě se věnujeme našemu mentoringovému programu: Rodičovská není brzda, který nabízíme také jako zaměstnanecký benefit a je o něj velký zájem.

Foto: Kateřina Ceralová

Pinya HR - český nástroj pro řízení HR procesů

Vyzkoušejte český HR software pro řízení procesů se zaměstnanci

Zjednodušte svou personální práci a zlepšete informovanost zaměstnanců o dění ve firmě s personálním systémem, který používá více než 100 společností.