5 osvědčených tipů, jak zvýšit zapojení zaměstnanců do dění ve firmě

5 osvědčených tipů, jak zvýšit zapojení zaměstnanců do dění ve firmě
5.10.2023

Angažovanost zaměstnanců představuje emocionální a profesionální spojení, které zaměstnanci pociťují ve vztahu k firmě, kolegům a své práci. Vysoká angažovanost vede nejen ke zvýšené spokojenosti a výkonu zaměstnanců, ale také k jejich udržení ve firmě a celkovému úspěchu firmy. Jak takových pozitivních výsledků docílit? Na to se podíváme v tomto článku.

Zapojení zaměstnanců do dění ve firmě má přímý vliv na výkonnost a konkurenceschopnost organizace. Potvrzuje to i studie organizace Employee Engagement Institute z roku 2022, kde zjistili, že firmy s vyšší mírou zapojení zaměstnanců dosahují o 21 % vyšší produktivity a snižují fluktuaci až o 41 %. To jsou čísla, která stojí za pozornost. Proto se v tomto článku podíváme na to, jak zvýšit angažovanost zaměstnanců ve vaší firmě.

Seznamte zaměstnance s firemní kulturou

Prvním a zásadním krokem ke zvýšení zapojení zaměstnanců do dění ve firmě je jejich seznámení s firemní kulturou. Je důležité, aby zaměstnanec znal hodnoty, principy a tradice, které definují firmu jako takovou včetně jejích cílů. Na základě toho si k organizaci tvoří vztah a zároveň mohou lépe pochopit, jaký je jejich přínos k dosažení společných cílů.

Tip: Zorganizujte pro své zaměstnance workshop nebo e-learningový kurz, který jim přiblíží firemní kulturu a důležité aspekty vaší společnosti.
Komunikujte otevřeně a transparentně

Ať už komunikujete interní novinku v podobě nového kávovaru nebo chcete kolegy pozvat na firemní brunch, ubezpečte se, že se tyto informace dostanou ke všem. Zaměstnanci ocení, když vědí, co se ve firmě děje. Proto je pravidelně informujte o novinkách, aktuálních cílech firmy a důležitých rozhodnutích. Transparentnost v komunikaci je klíčová pro to, aby se zaměstnanci cítili být neoddělitelnou součástí firmy.

Tip: Ideálním místem pro sdílení novinek a aktualit je firemní intranet nebo HR software, kam mají zaměstnanci přístup. Aktuality můžete cílit na různé skupiny zaměstnanců a díky šikovným notifikacím zajistíte, že zaměstnancům žádná informace neunikne.
Podporujte zaměstnance v rozvoji

Stagnace je zabijákem motivace. Nikoho přece nebaví dlouho stát na jednom místě. Zaměstnanci potřebují růst, zlepšovat se a vzdělávat se. Podpora a poskytování příležitostí k rozvoji vám pomůže udržet zaměstnance angažované a motivované. Nabízejte školení, mentorské programy nebo dejte zaměstnancům možnost vybrat si individuální kurzy, které je vzhledem k jejich pozici zajímají.

Odměňujte a nešetřete uznáním

Odměňování a uznání jsou klíčovými faktory pro udržení motivace zaměstnanců a jejich zapojení do dění ve firmě. Přitom se nejedná jen o odměny finančního charakteru, ale i o slovní uznání, ocenění či zavedení nových pracovních benefitů. Zaměstnanci, kteří cítí, že je jejich práce důležitá a ceněná, jsou spokojenější a mnohem ochotněji přispívají k celkovému úspěchu firmy.

Zajímejte se o názory a preference zaměstnanců

Aktivní zájem o názory a preference zaměstnanců je posledním, avšak neméně důležitým krokem ke zvýšení jejich zapojení. Každý zaměstnanec má své jedinečné názory a představy o tom, jak by mohla firma fungovat lépe. Dejte jim najevo, že vám na jejich názoru záleží, a vytvořte pro ně prostor pro vyjádření myšlenek a sdělení svých nápadů.

Jednou z nejúčinnějších a nejjednodušších cest je tvorba dotazníků, díky kterým můžete shromažďovat konkrétní názory a zpětnou vazbu na různá témata – od pracovního prostředí až po strategické směřování firmy. Zajímá vás, jaké benefity by zaměstnanci nejvíce ocenili? Zda by jim nevadil pet friendly office? Zeptejte se jich prostřednictvím dotazníku.

Tip: Vyzkoušejte tvorbu dotazníků s novým modulem Pinya HR. Vytvořte dotazníky s různými typy otázek a distribuujte je na různé skupiny zaměstnanců. Naplánujte datum jejich publikace nebo je publikujte rovnou a po ukončení dotazníkové kampaně výsledky vyhodnoťte i ve vizuální formě, pomocí grafů.

Pamatujte, že zájem o názory a preference zaměstnanců není jen aktem vstřícnosti a podpory pozitivní firemní kultury. Jedná se o klíčový prvek firemní strategie, tvorbu prostředí, kde se zaměstnanci cítí slyšeni a respektováni. Upřímný zájem přispívá k podpoře silného, ​​sjednoceného týmu, který je motivován a angažován ve prospěch společného cíle – úspěchu vaší firmy.

Pinya HR - český nástroj pro řízení HR procesů

Vyzkoušejte český HR software pro řízení procesů se zaměstnanci

Zjednodušte svou personální práci a zlepšete informovanost zaměstnanců o dění ve firmě s personálním systémem, který používá více než 100 společností.