Firemní benefity: Co zaměstnanci opravdu chtějí?

Firemní benefity: Co zaměstnanci opravdu chtějí?
14.6.2024

Firemní benefity hrají prim jako konkurenční výhoda na trhu práce. Z toho hlediska je důležité vytvořit mix benefitů přímo na míru zaměstnancům a dbát na jejich srozumitelnou komunikaci směrem do firmy. Důležitým krokem k jejich správnému fungování je tvorba průzkumů, informovanost při zavedení a jejich efektivní evidence. Vybírat lze z celé řady benefitů, ať se jedná o ty běžné, či méně známé.

Firemní benefity jsou dnes důležitým nástrojem pro udržení a motivaci zaměstnanců. Jedná se o výhodu, která je poskytována nad míru jejich finančního ohodnocení. Firmy se předhánějí v jejich různorodosti a šířce nabídky, která zlepšuje jejich atraktivitu na trhu práce. Významně také snižují fluktuaci pracovníků, čímž pomáhají snižovat náklady na nábor.

Jaké benefity patří k nejčastějším?

Nabídka firemních benefitů je rozmanitá a liší se v závislosti na odvětví a velikosti společnosti. Zaměstnavatelé se jimi snaží pokrývat různé oblasti života zaměstnanců, od pracovních podmínek až po volnočasové aktivity a wellbeing. Cílem těchto benefitů je vytvořit příjemné a motivující pracovní prostředí, které podporuje dlouhodobou spolupráci a snižuje fluktuaci zaměstnanců.

Zavedení benefitů zahrnuje pečlivé plánování a využití technologických nástrojů k jejich monitorování, jako je systém Pinya HR.

Ideální portfolio benefitů je složené z tradičních a moderních benefitů. Můžeme je dělit hned do několika skupin.

Benefity zaměřené na zdraví

Investování do zdraví zaměstnanců se vrací ve formě nižší nemocnosti.

V rámci zdravotního pojištění firmy nabízí jeho rozšířené pokrytí nebo příspěvky na doplňkové zdravotní pojištění.

Multisport karta umožňuje přístup do fitness center, plaveckých bazénů a dalších sportovišť za nižší cenu nebo zdarma.

Ergonomické vybavení je základním krokem k efektivní práci. Jedná se o kancelářský nábytek a vybavení šetřící zdraví (židle, myš, podložka pod monitor).

Wellness programy jako jsou masáže, rehabilitace, vstup do saunového světa a relaxační procedury, jsou krokem k duševní rovnováze zaměstnanců.

Finanční benefity

Finanční benefity jsou důležitým prvkem odměňování, který nejen podporuje finanční stabilitu zaměstnanců, ale také přispívá k jejich celkové spokojenosti. Některé z těchto benefitů může zaměstnavatel variabilně upravovat dle výkonu zaměstnance a jejich výše, tudíž není fixní.

V roce 2024 vešla v platnost novela zákona, která upravuje osvobození od zdanění. Nově budou benefity od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny pouze do výše poloviny průměrné mzdy.  Po překročení částky 21 983 Kč jsou benefity považovány za zdanitelný příjem zaměstnance a musí odvést daň.

Stravenky nebo stravenkové karty jsou nejvíce rozšířeným benefitem v České republice. Zaměstnavatel si může v tomto případě uplatnit náklad do výše 55 % ceny stravenky.

Penzijní pojištění je zaměřeno na budoucí finanční zajištění zaměstnanců. Jeho hlavními výhodami je zachování životního standardu v důchodě a pocit stabilní budoucnosti.

Příspěvky na životní pojištění zahrnují pravidelné finanční příspěvky zaměstnavatele, což může zahrnovat jak rizikové pojištění, investiční nebo kapitálové životní pojištění.

Náborové příspěvky se promítají v rámci programu doporučení při nástupu nového zaměstnance.

Výkonnostní odměny jako jsou finanční prémie, se vyplácí za dosažení určitých pracovních cílů nebo výkonnostních ukazatelů KPI.

13. plat a 14. plat jsou extra finanční odměny v podobě dalších měsíčních platů v roce. Tyto bonusy obvykle slouží jako motivační nástroj a odměna za loajalitu a výkon zaměstnanců.

Nefinanční benefity

Nefinanční benefity mohou být navázány v rámci spolupráce firmy s jejími klienty, a tak často odráží i obor společnosti.

Oblíbenými nefinančními benefity jsou například pružná pracovní doba nebo možnost home office. Více o jejich popularitě se dočtete v našem článku Hybridní modely pracovního prostředí.

Dále se často setkáváme s benefity, jako jsou firemní akce, populární vzdělávací kurzy, příspěvky na sportovní a kulturní aktivity nebo sick days.

Netradiční možnosti benefitů

Vedle tradičních benefitů existuje mnoho méně obvyklých, ale atraktivních možností, které mohou posílit image společnosti a odlišit ji od konkurence. O jaké benefity může jít?

Sabbatical je možnost delší dovolené, kterou mohou zaměstnanci využít k osobnímu rozvoji, cestování nebo k odpočinku a načerpání nových sil. Tento benefit ukazuje, že firma si váží dlouhodobé spolupráce a podporuje work-life balance.

Firemní školka zažívá návrat z dob minulých, kdy se hromadně rušily. Školky zajistí  péči o děti zaměstnanců přímo v rámci firemních prostor a usnadní zaměstnancům sladění pracovního a rodinného života.

Kurzy osobního rozvoje jsou velmi oblíbeným prostředkem ke kontinuálnímu rozvoji zaměstnanců. K oblíbeným patří například jazykové kurzy, zvládání stresu nebo time managementu. Tyto kurzy mohou zlepšit pracovní výkonnost zaměstnanců a zvyšovat i svůj přínos pro společnost.

Příspěvek na dovolenou je finanční podpora poskytovaná zaměstnavatelem, která zaměstnancům umožňuje čerpat finanční prostředky na rekreační aktivity a odpočinek. Tento benefit přispívá k regeneraci zaměstnanců a může zvýšit jejich produktivitu po návratu z dovolené.

Jak zavést nové benefity

Zavedení nových benefitů ve firmě vyžaduje systematický přístup a důkladné plánování. Nové zaměstnanecké benefity přibývají ze strany majitele (u menších firem) nebo ze strany HR, které je hlasem svých kolegů.

Nejprve je vhodné provést analýzu současných benefitů a zhodnotit jejich efektivitu. Dalším krokem je zjištění, jaké benefity by zaměstnanci nejvíce ocenili.

Komunikace se zaměstnanci je klíčová - použijte dotazníky, workshopy nebo focus groups, abyste získali zpětnou vazbu. Následně vypracujte plán zavedení nových benefitů.

Při jejich implementaci je nezbytné zajistit informovanost zaměstnanců prostřednictvím vnitřních komunikačních kanálů a školení. Benefity musí být přehledně popsány a snadno dostupné, aby plnily svou funkci.

Využití systému Pinya HR může usnadnit jejich evidenci a čerpání. Software umožňuje efektivní správu benefitů a transparentnost pro všechny zúčastněné strany. Žádost o sick days nebo home office jednoduše zaměstnanec pošle svému nadřízenému a schválená nepřítomnost se mu propíše do kalendáře.

Přínos benefitů

Jak může nabídka benefitů přispět ke snížení fluktuace zaměstnanců a pomoci ke stabilnějšímu zázemí společnosti?

Nejdůležitějším bodem, který benefity přináší je vytváření pozitivní firemní kultury. Společné stmelování kolektivu, firemní fruit days, práce z domova nebo jen fakt, že firma nevytváří konkurenční prostředí, jsou faktory, které zlepšují pracovní atmosféru, ale také posilují mezilidské vztahy a zvyšují motivaci k dosažení společných cílů.

Za druhé, pravidelné hodnocení pracovníků a poskytování zpětné vazby jim ukazuje, že jejich úsilí není přehlíženo. Motivujte je nabídkou vývoje kariéry nebo finanční odměnou.

Nakonec, transparentní komunikace a zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů jim dává pocit, že jsou cennou firemní součástí. Komunikace uvolňuje firemní napětí z nedostatku informací a předchází šíření nepravdivých tvrzení.

Pomocí tvorby dotazníků v našem HR softwaru můžete efektivně analyzovat jejich dopad na zaměstnaneckou motivaci a celkovou firemní kulturu. Umožní vám rychle identifikovat nejúčinnější strategie odměňování.

Pro to, aby benefity plnily svou funkci vám v Pinya HR přinášíme čtyři tipy:

1. Vytvořte vhodný mix pro své zaměstnance.

2. Jednou za čas benefity zrevidujte.

3. Zařazujte dosažitelné benefity.

4. Komunikujte z firmy pouze vybrané atraktivní benefity. Káva v kanceláři, či jiné nápoje jsou zkrátka již běžným požadavkem.

Pinya HR - český nástroj pro řízení HR procesů

Vyzkoušejte český HR software pro řízení procesů se zaměstnanci

Zjednodušte svou personální práci a zlepšete informovanost zaměstnanců o dění ve firmě s personálním systémem, který používá více než 100 společností.